Antakya 9. Uluslararası film festivali Ulusal Uzun Metraj Film Yarışma Yönetmeliği

 Antakya 9. Uluslararası Film Festivali Ulusal Uzunmetraj Film Yarışma Yönetmeliği

 

 Amaç

Sinemanın gelişmesine ve eserlerinin tanıtılmasına katkı getirmeyi;

Yerel halkın, sanatsal etkinlikler yoluyla, sanatçılar ve eserleriyle buluşmasını sağlamayı;

Film Yarışması ile Sinema’nın eser üretmesini, üretilen eserlerin seyircisiyle buluşmasına katkılar getirmeyi amaçlar.

 

Yarışma Tarihi

Antakya 9. Uluslararası Film Festivali  Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması 15 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Ödüller 21 Ekim 2021 Kapanış  törenimizde açıklanacaktır.

 

Festival Yönetimi

Antakya 9. Uluslararası Film Festivali ; Ansam Kültür Derneği ve Fotofilm Sanat Merkezi tarafından düzenlenmekte, Kültür Turizm Bakanlığı ve yerel belediyeler tarafından desteklenmektedir.

 

Organizasyon Birimleri

 • Festival Genel Koordinatörlüğü
 • Yardımcı Koordinatörlükler
 • Hizmet grupları

 

Yarışmaya Katılım Koşulları

 

Yarışmaya Katılacak Filmlerin Özellikleri

 • Yarışmaya, 1 Eylül 2020 tarihinden sonra tamamlanmış ve Antakya Film Festivali ’ne daha önce başvuruda bulunmamış Uzun Metraj Filmler katılabilir.

Yarışma Filmlerinin Gösterime Sunulması

 • Yarışmaya başvuran filmler, ön değerlendirme yapılabilmesi için Festival Kurulu’nun izlemesine sunulur.
 • Yarışmada finale kalan filmler, 15 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında Büyük Jüri’nin, İzleyici (Halk) Jürisi’nin ve Sinemaseverlerin izleyebilmesi için Antakya - Hatay'daki sinema salonlarında ücretli ya da ücretsiz gösterilir.
 • Gösterimlerden elde edilen gelir Antakya Uluslararası Film Festivali ’ne aittir. Antakya Uluslararası Film Festivali , yarışmaya katılan filmlerle, festivalin tanıtımları için özel gösterimler düzenleyebilir.

 

Başvuru Koşulları

 • Yarışmaya filmin yasal sahibi başvurabilir. Filmin birden fazla yasal sahibi varsa, başvuru belgesinde diğer yasal sahiplerinin de imzası olmalı ya da başvuru belgesine ek olarak filmin diğer yasal sahiplerinin filmin yarışmaya katılması konusundaki onaylarını bildirir imzalı bir yazı eklenmelidir.
 • Başvuru sahibi, başvuru için tüm yetkinin kendisinde olduğunu, konuyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alındığını belgeleyebilir durumda olmalıdır.

 

Son Başvuru Tarihi 1 EYLÜL 2021

 

BAŞVURULAR ONLINE YAPILIYOR.

 

https://filmfreeway.com/AntakyaFilmFest

 

Filmlerin Gösterim Süresi

Yarışmaya katılmak için başvuran filmler 15 - 21 Ekim 2021 tarihleri arasında festival programlarında gösterimde tutulur; bu uygulama için ayrıca izin talep edilmez. Yarışmaya katılmak için müracaat eden yapımcı, bu başvurusuyla, belirtilen hususu kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

 

Finale Kalan Yapımcının Göndereceği Belge ve Tanıtım Malzemeleri

 • Filmin künyesi
 • Filmin 1200 karakteri (12 punto boşluklu) geçmeyen özeti (Türkçe ve İngilizce)
 • Yönetmenin 1000 karakteri (12 punto boşluklu) geçmeyen biyografisi ve filmografisi(Türkçe ve İngilizce)
 • Yönetmenin fotoğrafları (JPG formatında 300 DPI)
 • Filmden 10 adet fotoğraf (JPG formatında 300 DPI)
 • Filmin dijital ortamda afişi (JPG formatında 300 DPI)
 • Filmin varsa katıldığı festival ve kazandığı ödüllerin listesi (Türkçe ve İngilizce)
 • Time Code’lu İngilizce diyalog listesi
 • Türkçe dışında bir dil kullanılmışsa Time Code’lu Türkçe diyalog listesi
 • Filmin müzikleri
 • Festival Organizasyonu, uygun özelliklerde tanıtım fragmanı gönderilmemesi durumunda, tanıtım amaçlı olmak üzere, filmden en çok 3 (üç) dakikalık bir bölümü kullanma hakkına sahiptir.

Festival kataloğu, altyazı çevirisi ve filmin tanıtımı için gerekli olan yukarıdaki malzemeleri, eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu ile birlikte antakyafilmfestivali@gmail.com

adresine ulaştırmalıdırlar.

 • Filmin 10 adet basılmış afişi (filmin gösterileceği salonlara asmak için) DCP ile birlikte 1 Ekim 2021 tarihine kadar festival gösterim birimine ulaştırmanız gerekmektedir.

 

Özel Koşullar:

Antakya Uluslararası Film Festivali  yönetimi başvuru daki bilgilerin doğruluğunu araştırmak zorunda değildir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk başvuru sahibine aittir.

 • Yarışmaya katılan filmler, Antakya Uluslararası Film Festivali yönetimi tarafından Festival süresince Antakya/Hatay'da sinemalarda ve/veya açık hava mekânlarında, ücretli ya da ücretsiz gösterilebilir. Gösterilerden elde edilen gelirler Antakya Uluslararası Film Festivali  yönetimine aittir. Festival yönetimi tanıtım amacıyla, Antakya/Hatay'da yarışma filmlerine özel gösterimler düzenleyebilir. Festival süresince yapılan tüm (TV hariç) gösterimler için, yapımcıdan ve yaratıcıdan herhangi bir izin alınmaz.
 • Festivalde yarışan filmlerin yapımcı ve yaratıcı ekibi, festival yönetiminin belirlediği sayıda ve tarihlerde festivale davet edilerek, konuk edilir. Bu durumda filmin davetlileri, Festival yönetiminin belirleyeceği gösterilere, film galalarına, söyleşilere, ödül törenlerine, özel medya röportajlarına ve basın toplantılarına katılarak filmlerini temsil eder.
 • Festivalde ödül kazanan filmlerin yapımcıları ve yaratıcıları yayınladıkları basın bültenlerinde ve gazete ilanlarında ve her türlü tanıtım materyalinde Antakya Uluslararası Film Festivali 'nde aldıkları ödülü festivalin logosuyla birlikte belirtmekle yükümlüdür.

 

JÜRİLERİN OLUŞUMU VE ÇALIŞMASI

 

Ön Jüri:

 • Ön değerlendirme Festival Danışma Kurulu tarafından yerine getirilir. Festival’de Büyük Jüri’nin nihai değerlendirmesine sunulacak 10 filmi Festival Danışma Kurulu belirler. Kurul, Festival koordinatörleri ve danışmanlarından oluşur.
 • Ön değerlendirme çalışması en geç 20 Eylül 2021 tarihine kadar tamamlanır, nihai değerlendirmeye kalacak filmler belirlenir.

         Ana Jüri:

 • Yarışma Filmleri Ana Jürisi en az 5 üyeden oluşur. Ana Jürilerin yapısına ve bu yapıya uygun isimlere Festival Yönetimi karar verir. Bununla birlikte Jüri Başkanı’nı da Festival Yönetimi belirler. Yarışmada filmi bulunan (yapımcı, yönetmen, oyuncu, vb.) ve Festival Yönetimi’nde yer alan kişiler Ana Jüri üyesi olamaz.
 • Ana Jüri, bu yönetmeliğin "Ödül Kategorileri “ne ait tüm kategorilerdeki ödülleri belirler.
 • Ana Jüri değerlendirmesi sonunda, eşitlik halinde başkanın oyu 2 oy sayılır.
 • Festival Yönetimi ya da görevlendireceği bir temsilci, yönteme ilişkin sorunların çözümlenmesinde yardımcı olmak amacıyla oy hakkı bulunmaksızın Ana Jüri toplantılarına katılır.
 • Ana Jüri, Festival Yönetimi’nin belirlediği film izleme programına uyar. Bu planlamaya göre, Ana Jüri’nin karar toplantısının hangi gün ve saatte yapılacağı ve sonuçların hangi gün ve saatte Festival Yönetimi’ne teslim edileceği, Festival Yönetimi tarafından belirlenir.
 • Ana Jüri, sonuçları açıklamadan önce, bütün üyelerin imzalamış olduğu gerekçeli karar tutanaklarını Festival Yönetimi'ne teslim etmekle ve sonuçları ödül töreni sonuna kadar saklı tutmakla yükümlüdür.

Ödül Kategorileri:

 • En İyi Sinema Filmi
 • En İyi Sinema Filmi Yönetmeni
 • En İyi Sinema Filmi Senaryosu
 • En İyi Sinema Filmi Görüntü Yönetmeni
 • En İyi Sinema Filmi Müzik
 • En İyi Sinema Filmi Kadın Oyuncu
 • En İyi Sinema Filmi Erkek Oyuncu
 • En İyi Sinema Filmi Kurgusu
 • En İyi Sinema Filmi Sanat Yönetmeni
 • Sinema Filmi Jüri Özel Ödülü

 

Genel Hükümler:

 • Yarışmaya katılan tüm yapımcılar ve yaratıcılar bu yönetmelikte yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.
 • Başvuru yapıldıktan sonra adaylar filmlerini geri çekemezler.
 • Bu yönetmelikte belirlenmeyen diğer hususlarda, karar yetkisi Festival Yönetimine aittir.
 • Bu yönetmelikte her türlü değişiklik hakkı Festival Yönetimi’ne aittir.

 

Instagram