Antakya 8. Uluslararası Film Festivali Kısafilm Yarışma Şartnamesi

                                  Son Başvuru Tarihi 1 Eylül 2020

AMAÇ

 • Antakya Uluslararası film festivali kapsamında yerel halkın, sanatsal etkinlikler yoluyla, sanatçılar ve eserleriyle buluşmasını sağlamayı.
 • Kısa filmle ilgilenenleri, başarılı ve etkili eserler üretmeye teşvik etmek, özendirmek.
 • Sinema sektörünün geleceğine olumlu ve destekleyici katkılar sağlamak.

Yarışma Tarihi

 • Antakya 8. Uluslararası Film Festivali Kısa film Yarışması 16 - 22 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Ödüller 22 Ekim 2020 tarihindeki kapanış töreninde açıklanacaktır.

KAPSAM

 • Yarışmaya,1 Eylül 2019 tarihinden sonra tamamlanmış ve Antakya Film Festivali'ne daha önce başvuruda bulunmamış kısa metraj filmler katılabilir.

KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışma “Kurmaca” türünde eserlere açıktır.
 • Yarışma için bu tür dışında gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışmada tema sınırlaması yoktur.
 • Yarışma, kapsamda belirtildiği üzere herkese açıktır.
 • Yarışmaya 1 Eylül 2019'dan sonra tamamlanmış filmler katılabilir.
 • Yarışmaya 20 dakikadan uzun olmayan eserler katılabilir.
 • Bir yarışmacı en fazla 2 eserle yarışmaya katılabilir.
 • Eserin veya eserlerin, daha önce herhangi bir ulusal ya da uluslararası yarışmada yarışmış veya ödül almış olması bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez.
 • Filmler İngilizce alt yazılı olacaktır.
 • Türkçe dışındaki dillerde hazırlanan filmler, Türkçe altyazılı olmak zorundadır.
 • Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.
 • Ön elemeden geçen filmler Antakya Uluslararası Film Festivali web sayfasında ve sosyal medya sayfalarımızdan duyurulacaktır.
 • Filmin izleme linki
 • Başvuru formu imzalı kopyası
 • Katılımcılar, imzaladıkları katılım şartnamesini, eksiksiz ve okunaklı biçimde doldurdukları katılım formunu, 3 adet set fotoğraflarını; Filmin 500 karakteri (12 punto boşluklu) geçmeyen özeti (Türkçe ve İngilizce), Yönetmenin 500 karakteri (12 punto boşluklu) geçmeyen biyografisi ve filmografisi(Türkçe ve İngilizce), ve diğer katılım belgelerini antakyafilmfestivali@gmail.com email adresine gönderiniz.
 • Filmin ön elemeyi geçmesi halinde

 • Gösterime uygun, her okuyucuda okutulabilecek Kısa filmin, DVD formatında kaydedilmiş ve üzerinde eser sahibinin ve eserin adının yazılı olduğu 3 adet DVD kopyasını ve 3 adet basılı afişi festival merkezine göndermeniz gerekmektedir.
 • Yarışma Başvuru Adresi

 • E-Posta: antakyafilmfestivali@gmail.com
 • Son başvuru tarihi 1 Eylül 2020

 • Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.
 • Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
 • Yarışma katılım formu ve şartnamesinde tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Eserin oluşmasında kaç kişi bulunursa bulunsun, ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir.
 • Festivale başvuran filmlerin DVD kopyaları iade edilmez. Festival arşivinde saklanır.

DEĞERLENDİRME

 • Değerlendirme, Ön Seçiciler Kurulu değerlendirmesi ve Seçiciler Kurulu değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. 5 kişiden oluşan Seçiciler Kurulu, kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir.
 • Ön elemeden geçen filmler 20 Eylül 2020 tarihinde festivalin web sayfasında duyurulacaktır.
 • Seçiciler Kurulu'nun ilk 3 için belirlediği eser dışında, uygun gördüğü esere Özel Ödülü verebilir.
 • Ön Seçiciler Kurulu değerlendirmesini geçen tüm eserler, 16 - 22 Ekim 2020 tarihleri arasında Antakyalı Sinema severlerin izleyebilmesi için Antakya’daki salonlarda gösterilir.
 • Seçiciler Kurulu kararı kesindir, değiştirilemez. Ancak yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili kısa film, yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır. Antakya Uluslararası film Festivali bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.
 • Seçiciler Kurulu değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınacaktır.

Kısafilm İçin Ödül Kategorileri

 Seçiciler Kurulu değerlendirmesi sonucu verilecek ödüller

1'incilik ödülü                        

Uygun görülürse, Jüri özel ödülü veya Seyirci özel ödülü verilir

YARIŞMA TAKVİMİ

Son başvuru tarihi                                : 1 Eylül 2020

Ön Seçiciler Kurulu değerlendirmesi    : 20 Eylül 2020

Seçiciler Kurulu değerlendirmesi          : 16 - 22 Ekim 2020

Ödül töreni                                          : 22 Ekim 2020

Kısafilm Yarışma Basvuru Formu 'nu doldurup belgelerle birlikte

antakyafilmfestivali@gmail.com email atınız.