Antakya 8. Uluslararası Film Festivali Belgesel Yarışma Şartnamesi

Son Başvuru Tarihi 1 Eylül 2020

 AMAÇ

 • Antakya Uluslararası film festivali kapsamında yerel halkın, sanatsal etkinlikler yoluyla, sanatçılar ve eserleriyle buluşmasını sağlamayı.
 • Belgesel filmle ilgilenenleri, başarılı ve etkili eserler üretmeye teşvik etmek, özendirmek.
 • Belgesel Sinema sektörünün geleceğine olumlu ve destekleyici katkılar sağlamak.

Yarışma Tarihi

 • Antakya 8. Uluslararası Film Festivali Belgesel Sinema Yarışması 16 - 22 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Ödüller 22 Ekim 2020 tarihindeki kapanış törenimizde açıklanacaktır.

KAPSAM

 • Yarışmaya, 1 Eylül 2019 tarihinden sonra tamamlanmış ve Antakya Film Festivali’ne daha önce başvuruda bulunmamış Belgesel Sinema Filmler katılabilir.

KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışma, yalnızca “yaratıcı belgesel sinema” alanını kapsamaktadır. Yani sanatsal kaygı taşıyan belgesel sinema yapımları yarışmaya katılabilir. Bu alan dışında gerçekleştirilen “film-belge”, “bilimsel-belge”, “televizyon programı” vb. nitelikli “sanat” kaygısı taşımayan ve “sinema sanatı” sınırları içinde değerlendirilemeyecek yapımlar yarışmaya kabul edilmeyecektir. Televizyon için hazırlanmış yaratıcı belgesel sinema ürünleri yarışmaya katılabilir. Tümüyle kurmaca, deneysel, canlandırma vb. olan, anlatımı desteklemek amacıyla belgesel bölümler içeren yapımlar yarışmaya katılamaz; ancak bütünüyle belgesel olup anlatımı desteklemek amacıyla kurmaca, deneysel, canlandırma vb. bölümler içeren yapımlar yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya 35 mm ve 16 mm’lik filmler ile video tekniği veya dijital teknoloji ile çekilmiş yapımlar katılabilir. Belgesel Film Yarışması’nda gösterim formatları Festival Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
 • Süre sınırlaması yoktur. Ancak, “dizi” olarak gerçekleştirilmiş belgesel film yapımları, kendi içinde bütünlüğü bulunan en çok bir bölümle yarışmaya katılabilir.
 • Yarışmaya, 1 Eylül 2019 tarihinden sonra tamamlanmış yapımlar katılabilir. Yarışmacılar birden fazla eserle yarışmaya katılabilir. Daha önce ulusal ya da uluslararası yarışmalara katılmış ya da bu yarışmalardan ödül almış olmak yarışmaya katılmaya engel değildir. Daha önce Antakya Uluslararası Film Festivali çerçevesinde bir yarışmaya başvurmuş olan filmler bu yarışmaya katılamaz.
 • Orijinal dili Türkçe olmayan filmler Türkçe altyazılı olacak.

 • Filmler İngilizce alt yazılı olacak

 • Yarışmaya gönderilecek filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.
 • Ön elemeden geçen filmler Antakya Uluslararası Film Festivali web sayfasında ve sosyal medya sayfalarımızdan duyurulacaktır.
 • Filmin izleme linki
 • Başvuru formun imzalı kopyası
 • Katılımcılar, imzaladıkları katılım şartnamesini, eksiksiz ve okunaklı biçimde doldurdukları katılım formu, 3 adet set fotoğraflarını; Filmin 500 karakteri (12 punto boşluklu) geçmeyen özeti (Türkçe ve İngilizce), Yönetmenin 500 karakteri (12 punto boşluklu) geçmeyen biyografisi ve filmografisi(Türkçe ve İngilizce), ve diğer katılım belgelerini antakyafilmfestivali@gmail.com email adresine gönderiniz.
 • Filmin ön elemeyi geçmesi halinde

  Gösterime uygun, her okuyucuda okutulabilecek Belgesel filmin, DVD formatında kaydedilmiş ve üzerinde eser sahibinin ve eserin adının yazılı olduğu 3 adet DVD kopyasını ve 3 adet basılı afişi festival merkezine gönderiniz.

 • Ön Seçici Kurul, Festival Yürütme Kurulu içerisinden ve/veya Festival Yürütme Kurulu’nun kendi dışından seçeceği uzmanlardan oluşur. Ön seçimi yapacak olan Seçici Kurul 3 üyeden oluşur. Başvuran yapıtlardan katılma koşullarına uygun bulunmayanlar, Seçici Kurul’a izletilmeyecektir.
 • Sonuçlar 20 Eylül 2020 tarihinde web sayfasında duyurulur.
 • Yarışacak filmlerin eksik belgeleri ve gösterim kopyalarının en geç 1 Ekim 2020 tarihine kadar Festival adresine ulaştırılması zorunludur. Bu tarihe kadar gönderilmeyen filmler yarışma dışı bırakılır.
 • Yarışma Başvuru Adresi

E-Posta: antakyafilmfestivali@gmail.com  

 • Son başvuru tarihi 1 Eylül 2020
 • Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmez.
 • Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yönetmenin uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
 • Yarışma katılım formu ve şartnamesinde tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Eserin oluşmasında kaç kişi bulunursa bulunsun, ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk, imza sahibine aittir.
 • Festivale başvuran filmlerin DVD kopyaları iade edilmez. Festival arşivinde saklanır.

DEĞERLENDİRME

 • Değerlendirme, Ön Seçiciler Kurulu değerlendirmesi ve Seçiciler Kurulu değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır. 5 kişiden oluşan Seçiciler Kurulu, kararlarını salt çoğunlukla (en az 3 oy) verir.
 • Ön elemeden geçen filmler 20 Eylül 2020 tarihinde festivalin web sayfasında duyurulacaktır.
 • Seçiciler Kurulu'nun ilk 3 için belirlediği eser dışında, uygun gördüğü esere Özel Ödülü verebilir.
 • Ön Seçiciler Kurulu değerlendirmesini geçen tüm eserler, 16 - 22 Ekim 2020 tarihleri arasında Antakyalı Sinema severlerin izleyebilmesi için Antakya’daki salonlarda gösterilir.
 • Seçiciler Kurulu kararı kesindir, değiştirilemez. Ancak yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili belgesel film, yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır. Antakya Uluslararası film festivali bu durumdan hukuken sorumlu tutulamaz.
 • Seçiciler Kurulu değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınacaktır.

Belgesel Film İçin Ödül Kategorileri

Seçiciler Kurulu değerlendirmesi sonucu verilecek ödüller

1'incilik ödülü

Uygun görülürse, Jüri özel ödülü veya Seyirci özel ödülü verilir

 

YARIŞMA TAKVİMİ

 Son başvuru tarihi                            : 1 Eylül 2020

Ön Seçiciler Kurulu değerlendirmesi : 20 Eylül 2020

Seçiciler Kurulu değerlendirmesi       : 16 - 22 Ekim 2020

Ödül töreni                                        : 22 Ekim 2020

Belgesel Yarısma Basvuru Formu 'nu doldurup belgelerle birlikte

antakyafilmfestivali@gmail.com email atınız.